MM PHARMA SLOVAKIA

Spoločnosť Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH má od roku 1998 svoj ​​vlastný systém zabezpečovania management / kvalite . Systém manažérstva kvality spĺňa požiadavky normy DIN EN ISO 9001:2008 a STN EN ISO 13485:2003 a AC : 2007 a ​​príloha II európskej smernice o zdravotníckych pomôckach 93/42/EEC . Podľa DIN EN ISO 9001 predaj , nákup , vývoj , výroba a montáž výrobku , sú kontrolované počas prevádzky nezávislým orgánom v súlade s jasne definovanými a všeobecne záväznými norimami. Súčasťou normy je aj pravidelné monitorovanie a vyhodnocovanie spokojnosti zákazníkov.

Certifikačným orgánom má naša spoločnosť potvrdené vydávanie príslušných osvedčení . Garantujeme, že bol aplikovaný systém zabezpečovania kvality v oblasti rehabilitačných produktov pre laryngektomiu a tracheotómiu. Systém kvality je predmetom každoročného preskúmania zo strany uznávaného centra.

Vzhľadom k systému zabezpečovania kvality sme dosiahli najväčšiu možnú bezpečnosť našich výrobkov . Táto kvalita tiež znamená maximálnu bezpečnosť pre užívateľov našich produktov.

 

Fahl_Anhang_II_EN
Fahl_Anhang_V_Im_EN
Fahl_Anhang_V_Is_EN
Fahl_ISO_13485-2016_EN

Tu si môžete stiahnuť nasledujúce ocenenia vo formáte PDF :