MM PHARMA SLOVAKIA

TRACHEOFIRST® COMPACT, odsávací prístroj, K92685

 

Tracheofirst-datasheet-SK

Distribútor pre SR: MM Pharma Slovakia, s.r.o.

Májová 561/1, 971 01 Prievidza, SR,

Tel. 046/5432666, 0911 557 728,

mmpharma@mmpharma.eu

www.mmpharma.eu