MM PHARMA SLOVAKIA

Sensotrach® UNO PED, K93930

  • rôzne rozmery a tvary, s nástrihom aj bez, pod tracheálnu kanylu
  • kompresy pre pacientov s tracheostomickou kanylou s ľahkou produkciou sekrétu
  • chránia krk a okolie stómie pred vznikom preležanín, pred vznikom tlakovej nekrózy
  • majú schopnosť absorbovať tracheálny sekrét

Sensotrach® UNO PED

I.ÚVOD

Tieto pokyny sa vzťahujú na tracheálne kompresy Sensotrach® UNO PED. Návod na použitie slúži ako informácia pre lekárov, zdravotnícky personál a pacientov/používateľov, aby bolo zabezpečené správne zaobchádzanie. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte návod na použitie!

II.URČENÉ POUŽITIE

Tracheálne kompresy Sensotrach® UNO PED slúžia na zachytávanie sekrétu a ako vypchávka medzi štítom tracheálnej kanyly a pokožkou.

III.VAROVANIE

Ak sa vyskytne podráždenie pokožky (ako je napr. začervenanie, svrbenie), výrobok sa musí ihneď odstrániť a poraďte sa s lekárom. Je možné, že v tomto prípade ide o citlivosť pokožky alebo intolerancia spôsobená alergiou.

IV.POPIS VÝROBKU

Tracheálne kompresy Sensotrach® UNO PED sú k dispozícii v rôznych prevedeniach. Kompresy majú kruhové dierovanie, ktoré slúži na zavedenie  trubice kanyly a sú taktiež ponúkané

V.PRÁVNA DOLOŽKA

Výrobca Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH nepreberá žiadnu zodpovednosť za škody ( predovšetkým nepreberá zodpovednosť za stratu funkčnosti, poranenie, infekciu alebo iné komplikácie alebo iné nežiadúce účinky), ktoré boli spôsobené svojvoľnou zmenou výrobku alebo nesprávnym používaním, starostlivosťou (čistenie/ dezinfekcia) alebo zaobchádzaním s výrobkom, ktoré nie je v súlade s týmto návodom na použitie. To platí v rozsahu povoleným zákonom ako pre týmto poškodené výrobky, tak pre všetky týmto zaobchádzaním spôsobené následné škody. Zmeny výrobku zo strany výrobcu sú kedykoľvek vyhradené. Sensotrach®je v Nemecku a v štátoch Európskej Únie registrovaná značka spoločnosti Andreas Fahl  Medizintechnik-Vertrieb GmbH,  Köln.

Výrobca: Andreas Fahl Medizintechnik – Vertrieb GmbH

August-Horch-Str.4a, D-51149 Köln

Dátum poslednej revízie: 05/2015

 

Obsahuje 10 ks, REF 30663

 

Distribútor pre SR: MM Pharma Slovakia, s.r.o.

Májová 561/1, 971 01 Prievidza, SR

Tel. 046/5432666, 0911 557 728

mmpharma@mmpharma.eu

www.mmpharma.eu