MM PHARMA SLOVAKIA

SILVERVENT®, strieborná kanyla, K90283

SILVERVENT_R_UNI_1ICU_1IC_1ICU_022021-SK
 

Distribútor pre SR: MM Pharma Slovakia, s.r.o.

Májová 561/1,  971 01 Prievidza, SR,

Tel. 046/5432666, 0911 557 728

mmpharma@mmpharma.eu

www.mmpharma.eu