MM PHARMA SLOVAKIA

NEBUFIRST, inhalačný prístroj, K93936

Nebufirst-DATASHEET-SK

Distribútor pre SR: MM Pharma Slovakia, s.r.o.

Májová 561/1, 971 01 Prievidza, SR,

Tel. 046/5432666, 0911 557 728,

mmpharma@mmpharma.eu

www.mmpharma.eu