MM PHARMA SLOVAKIA

Pri veľmi rozsiahlych nádoroch hrtana lekári pristupujú k odobratiu nielen ložiska, ale celého hrtana. Tento úkon sa nazýva laryngektómia. Pacientovi oddelia hltacie a dýchacie štruktúry a vytvoria trvalý vývod na dýchanie (tracheostómie), pričom hltacie orgány zostanú zachované. Nakoľko sú odstránené aj hlasivky, pacient by vlastne prišiel o možnosť hovoriť.

V stene medzi priedušnicou a hltanom vytvorí otvor, do ktorého sa vsadí jednosmerný ventil – hlasová protéza. Zákrok je jednoduchý, prevádza sa v anestéze pacienta, pretože lekár manipuluje s „prerážačom“ v hltacích cestách pacienta. Tiež, ako pri každej operácii sa môžu vyskytnúť aj komplikácie spôsobené ťažším vytvorením otvoru cez zjazvené oblasti po predchádzajúcich operáciách. Hospitalizácia býva obvykle 3 dni.