MM PHARMA SLOVAKIA

Tracheostómia je chirurgický výkon alebo stav po ňom, kedy je priedušnica  spojená umelo vytvoreným otvorom s povrchom tela akoukoľvek metódou. Cieľom je zaistenie priechodnosti dýchacích ciest, najčastejšie s cieľom umožnenia ventilácie. Môže byť trvalá (napr. po totálnej laryngektomii) alebo dočasná.

Punkčná dilatačná tracheostómia (PDT) je výkon, pri ktorom je do priedušnice vytvorený otvor punkciou. Ak je robená dilatácia otvoru hovoríme o dilatačnej tracheostómii. Ak je výkon kontrolovaný endoskopicky hovoríme o endoskopicky kontrolovanej punkčnej dilatačnej tracheostómii.

Indikácie tracheostómie:
1) Obštrukcia dýchacích ciest ( hrtan a horná časť priedušnice) – tumory, vrodené anomálie, trauma, edém, cudzie telesá, vybrané formy syndrómu spánkového apnoe, pooperačné stavy.
2) Umelá pľúcna ventilácia – u chorých s predpokladom nutnosti dlhodobej ventilačnej podpory
3) Zaistenie dýchacích ciest bez nutnosti ventilačnej podpory – u chorých bez možnosti vlastnej kontroly a toalety dýchacích ciest ( napr. trvajúca porucha vedomia, nízka svalová sila, riziko aspirácie …)
Pooperačná starostlivosť:
1) Toaleta dýchacích ciest s prípadnou aplikáciou mukolytík, odsávanie, prevencia vzniku hlienovej zátky
2) Zvlhčovanie vdychovanej zmesi ako prevencia vysychania slizníc dýchacích ciest
3) Pooperačná starostlivoť o tracheostómiu – toaleta operačnej rany a prevencia macerácie kože
4) Výmena tracheostomickej kanyly – v rozmedzí 2. až 7. pooperačného dňa
5) Nácvik starostlivosti o tracheostómiu
6) Kontrola stavu priedušnice – endoskopické kontroly stavu priedušnice, 1x po 3 mesiacoch
7) RTG vyšetrenie hrudníka – na posúdenie polohy tracheostomickej kanyly a na detekciu komplikácií (pneumothorax, pneumomediastinum)