MM PHARMA SLOVAKIA

Rehabilitácia hlasu po laryngektómii je v súčasnosti možná viacerými spôsobmi. Do úvahy prichádzajú foniatrické metódy  (pažerákový hlas, elektrolarynx), chirurgicko-protetické spôsoby (hlasová protéza v tracheo-ezofageálnom shunte vytvorenom punkciou) alebo náročné chirurgické spôsoby vytvorením hrtanu podobných štruktúr (laryngoplastika podľa Hagena, „Sprach-Siphon“podla Ehrenbergera a iné).

Vo všeobecnosti dnes erudovaný ORL onkochirurg môže pacienta na 90 % ubezpečiť, že mu vie pri zachovaní zásad faryngeálnej funkčnej chirurgie vrátiť hlas po laryngektómii a tým mu výrazne zlepšiť kvalitu života. Ľudský hlas tvorí najdôležitejšiu signálnu sústavu človeka, teda to, čo človeka najviac a najpresnejšie spája s okolitou spoločnosťou a svetom. Strata hlasu znamená pre človeka podstatné obmedzenie jeho komunikačných schopností a zhoršenie jeho spoločenského uplatnenia.

Výber vhodnej metódy treba zvážiť individuálne pre konkrétneho pacienta. Rehabilitácia hlasu u laryngektomovaného pacienta je problém, ktorému sa vo vyspelých krajinách venuje značná pozornosť. Výskum a výsledky analýzy problémov a komplikácií spojených s jednotlivými možnosťami viedli k poznaniu, že základom pre úspešnú rehabilitáciu hlasu u laryngektomovaného je zachovanie anatomických predpokladov v oblasti P-E segmentu (dostatočne široký a pružný segment s primeraným otváracím tlakom s vytvorenou pseudoglottis), čo závisí od operačnej techniky a následnej hojivosti tkaniva pacienta.