MM PHARMA SLOVAKIA

Fahl® Biesalski, tracheostomická kanyla s 2 vnútornými kanylami a rečovým ventilom, K93940

Fahl_Biesalski_REF_17900_SK

Distribútor pre SR:    MM Pharma Slovakia, s.r.o.

Májová 561/1,  971 01 Prievidza, SR,

Tel. 046/5432666, 0911 557 728

mmpharma@mmpharma.eu

www.mmpharma.eu