MM PHARMA SLOVAKIA

NECKFIX® DUO, fixačná páska na kanylu, K92584

Neckfix_REF_32620_32610_32612_32621_32622_32623_SK

Distribútor pre SR: MM Pharma Slovakia, s.r.o.

Májová 561/1, 971 01 Prievidza, SR,

Tel. 046/5432666, 0911 557 728,

mmpharma@mmpharma.eu,

www.mmpharma.eu