MM PHARMA SLOVAKIA

OPTIFLAUSCH® fixačná páska na kanylu, K92583

Optiflausch_REF_32550_32551_32553_32555_SK

Distribútor pre SR: MM Pharma Slovakia, s.r.o.

Májová 561/1, 971 01 Prievidza, SR,

Tel. 046/5432666, 0911 557 728,

mmpharma@mmpharma.eu,

www.mmpharma.eu